fbpx

Toxicita těžkých kovů – RTUŤ

Rtuť je jedním z nejtoxičtějších prvků na Zemi. Proč je v našem prostředí tak rozšířená? A co s tím můžeme dělat?

Jakmile jsme začali spalovat fosilní paliva a uvolňovat rtuť do životního prostředí, začali jsme také trpět její toxicitou. Rtuť má jedinečné a užitečné vlastnosti pro průmyslové účely. Nejčastějším zdrojem rtuti jsou pro člověka amalgámové zubní výplně, některé vakcíny a mořské plody. Začali jsme ji dokonce používat jako přísadu do make-upu, očních kapek, barev, látek (samet), dezinfekčních prostředků, přijímáme ji pitnou vodou a dokonce i „potravin“ (kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy, který se nachází v kečupu, sladkostech a limonádách). Rtuti můžeme být vystaveni v práci, ale i doma (prostřednictvím fluorescenčních žárovek, termostatů, baterií, červeného tetovacího barviva…).

Jedinečnou biologickou vlastností rtuti je také to, že v těle blokuje její vlastní odstraňování a také odstraňování dalších toxinů, protože blokuje detoxikační cesty. U velkého množství lidí tedy rtuť vstupuje dovnitř těla, ale nikdy nevychází ven. Toxiny se časem začnou hromadit a způsobují stále víc škod. Toxicita rtuti se buduje také z generace na generaci, protože rtuť přechází ve velkém množství z matky na dítě během těhotenství.

Zdá se, že v posledních zhruba pěti generacích se zátěž rtutí ve společnosti zvyšuje. Například naši prarodiče měli ve svých tělech mnohem méně rtuti než máme my dnes. Je také jedním z důvodů, proč jsou chronická onemocnění na vzestupu. Ačkoliv je rtuť škodlivá v jakémkoli množství (dokonce i jeden atom rtuti je toxický), zdá se, že existuje jistý práh, za kterým se příznaky stávají snadno rozpoznatelné. Mezi ně patří např. autismus, Alzheimrova choroba, amyotrofická laterální skleróza (ALS), roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba a jiné neurologické stavy, nefrotoxicita, rakovina, ale také srdeční selhání. Tento práh se liší na základě genetiky, epigenetiky, výživy a dalších toxických nebo environmentálních faktorů.

Mechanismus toxicity rtuti v dospělém mozku může souviset s proteiny zapojenými do vylučování rtuti, včetně glutathionu, glutathion transferázy, metalothioninu a ApoE. Rtuť vyčerpává glutathion a askorbát (vitamín C) a inhibuje thiamin (B1) a pyridoxin (B6). Rtuť může také ovlivnit centrální nervový systém díky koncentraci v míšní tekutině, inhibuje růst nervů a snadno prochází placentární bariérou. Může také snížit nervovou funkci a vést k rozvoji neurofibrilárních spletenců, běžného příznaku Alzheimerovy choroby. Nedávná zjištění naznačují, že gen Apo-E4 může zvýšit riziko Alzheimerovy choroby, protože má narušenou schopnost vázat se na rtuť a transportovat ji z mozku pryč.

Zdá se, že existuje skupina lidí, která neumí z těla účinně vylučovat rtuť a je vystavena většímu riziku než běžná populace. Tato náchylnost je pravděpodobně způsobena genetickými rozdíly, stravou, vystavením se jiným toxickým látkám (např. kadmium a olovo), užíváním antibiotik atd. 

Žádná úroveň expozice rtuti (z amalgámů, vakcín apod.) nemůže být považována za bezrizikovou!

Další záludnou vlastností rtuti je to, že je velmi obtížné ji testovat. Rtuť totiž normálně nezůstává v krvi. Pro přesné stanovení hladin rtuti je třeba odebrat a prostudovat vzorek tkáně. Vzhledem k tomu, že rtuť je většinou uložena v orgánech (včetně mozku), tento způsob testování není samozřejmě proveditelný. Naštěstí existuje analýza minerálů z vlasů, pomocí které se dají hrubě odhadnout hladiny rtuti. Není ale schopna přímo změřit množství toxicity rtuti nebo někdy dokonce vůbec rtuť detekovat. Přesto se test minerálů z vlasů používá jako nejlepší metoda, kterou dnes máme. Dalším způsobem, jak zjistit zvýšené množství rtuti v těle je absolvovat tzv. provokační test, který se provádí na lékařský předpis (a pod dohledem lékaře). Po podání 500 mg DMPS (lék na předpis) ráno nalačno, a po vyprázdnění močového měchýře, následuje šestihodinový sběr moči. Druhou možností je použití DMSA, která vytáhne mnohem méně rtuti a pro provokační test je třeba užít dávku 30 mg/kg. Není však tak efektivní pro získání pravdivé informace o tom, kolik rtuti v těle je.

Protože mohou být symptomy vágní a nekonzistentní a protože testování je nespolehlivé, toxicita rtuti není běžnou medicínou rozpoznána. To připravuje půdu pro neporozumění situaci samotným zdravotnictvím. Proto, abychom porozuměli toxicitě rtuti a léčili ji, se musíme obrátit na alternativní zdravotní postupy.

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že toxicita rtuti je skutečná. Samozřejmě ne každý má do očí bijící příznaky toxicity rtuti, nicméně velká část lidí s amalgámy má příznaky velmi zjevné. Přinášet povědomí o epidemii toxicity rtuti a naučit se ji léčit je nejen důležité, ale může to být také otázka života a smrti.

Příprava na detoxofikaci

Tento proces může trvat několik měsíců a nemohu dostatečně zdůraznit, jak důležitý je tento krok, během kterého docází k optimalizací Tvého nutričního stavu a detoxikačních schopností těla. Jakmile to uděláš, začneš mobilizovat a vázat kovy ve Tvém těle a vylučovat je močí, žlučí, stolicí a potem. Doporučuji proto následující:

  1. Optimalizuj funkci střev. Vyluč běžné potravinové alergeny (mléko, lepek, kukuřici, vejce atd.), jeden až dva měsíce před detoxikací užívej probiotika a trávící enzymy.
  2. Optimalizuj svůj nutriční stav před detoxikací. Jez zdravé tuky (omega-3 tuky, olivový olej, kokosový olej), aminokyseliny (které zvyšují veškerou detoxikační kapacitu Tvých jater) a minerály, zejména zinek, hořčík a selen (které pomáhají Tvému tělu detoxikovat kovy).
  3. Zlepši detoxikační cesty Tvých jater. Užívej methylfolát (B9), hydroxy-adenosil (B12) a p5p (B6) a jez potraviny obsahující síru (brokolice, límec, kapusta, ředkev daikon, česnek, cibule a omega-3 vejce).
  4. Začni saunovou terapií. Užívej adekvátní suplementy s elektrolyty a minerály, abys zabránil(a) dehydrataci a ztrátě minerálů v potu.
  5. Optimalizuj cesty eliminace kovů včetně moči, stolice a potu. Pij hodně tekutin (čisté vody), jez dostatek vlákniny a saunuj se.

V tomto článku se také podíváme na hlavní protokoly detoxikace rtuti. Mezi nejpopulárnější současné protokoly detoxikace rtutí patří následující:

1 .  OSR / NBMI / Emeramide / Irminix od Boyda Haleyho
2 . Chelace Andyho Cutlera (ACC)
3 . Selen
4 . TRS
5 . Glutathion
6 . Eliminační protokol Dr. Klinghardta

Pojďme si je krátce probrat:

1 . OSR / NBMI / Emeramide / Irminix od Boyda Haleyho
Boyd Haley vyvinul tuto sloučeninu, která slibuje větší účinnost než chelátory používané v ACC, před více než 20 lety. NBMI, také nazývané jako OSR, bylo původně vytvořeno jako potravinový doplněk. Obsažené složky byly jednoduché, brusinkový extrakt a protein, a jako takový byl snadno dostupný (bez omezení). Byl prodáván jako antioxidant, stejně jako např. vitamin C. I samotný název OSR je zkratkou pro oxidative stress relief (v překladu zmírnění oxidativního stresu).

Někteří lékaři poznali jeho chelatační potenciál a používali ho k léčbě neurologických onemocnění, jako je Alzheimerova choroba nebo autismus. Když se objevily zprávy o jeho často úspěšném použití k léčbě nemocí, začaly s jeho prodejem potíže. Kolem roku 2010 FDA (americká léková agentura) změnila zákon a klasifikovala NBMI jako lék na vzácná onemocnění. Byl stažen z trhu a v současné době stále není pro používání (nejen v USA) schválen. Chceš-li se o NBMI dozvědět víc, googluj jméno Boyd Haley, koukni na jeho film (Evidence of Harm = Důkazy o škodlivosti). Trvá cca 1,5 hodiny a lze ho nalézt i na tomto odkazu. Můžeš se také připojit ke skupině na Facebooku s názvem Mercury Chelation nebo ke starší skupině s názvem Irminix/NBMI/Emeramide/OSR (nebo k oběma skupinám).

Tento protokol může být skvělým začátkem Tvojí cesty, pokud máš nebo jsi někdy měl(a) amalgámy nebo dostal(a) vakcíny obsahující thimerosal. Platí i v případě, že je měla Tvá matka před Tvým porodem či babička před porodem matky, protože rtuť je dítěti předávána, podobně jako ostatní minerály a kovy, i během těhotentsví.

Boyd Haley je některými lidmi z oboru biologické stomatologie považován za hrdinu a významně přispěl k boji proti zátěži těžkými kovy. Jednání s FDA není snadný ani levný úkol, ale Boyd Haley se nevzdává. Je blíže než kdy jindy tomu, aby byla jeho sloučenina znovu schválena k použití.

2 . Chelace podle Andyho Cutlera (ACC)
Chelace je uskutečňována pomocí určitého typu chemické vazby, kdy jedna chemická látka drží jinou chemikálii (toxin) prostřednictvím dvou vazebných míst. Jednodušeji řečeno, chelátor je lék, který chytne pevně kov a pomůže jej dostat z těla ven.

Andrew Cutler (1956-2017) byl americký chemický inženýr, který se sám přiotrávil rtutí a zasvětil velkou část svého života vytvoření bezpečného protokolu k jejímu odstranění z těla. Jeho kniha, Amalgam Illness, ukazuje nejen nejčastější příčinu otravy rtutí, ale také nastiňuje Cutlerův protokol detoxikace rtuti. Metoda používá k odstranění rtuti (a některých dalších kovů) z těla chelátory DMSA, DMPS a ALA. Je to velmi specifický protokol s velmi přísnými pokyny a je navržen tak, aby byl bezpečný a šetrný. Používá se již více než 20 let a má spoustu uživatelů. V době psaní tohoto článku čítá skupina na Facebooku přes 70 000 členů a stále roste. ACC je aplikována u dospělých i dětí, zvláště u dětí s autismem (existuje také samostatná facebooková skupina pro rodiče, kteří chtějí detoxikovat své děti). Doporučuji přidat se do skupiny na facebooku s názvem Andy Cutler Chelation: Safe Mercury and Heavy Metal Detox a dozvědět se více informací zde. Jistou nevýhodou skupiny je cenzura otázek jejími správci a nedovolení otevřené diskuse o čemkoliv, co by mohlo zpochybnit protokol ACC.

3 . Selen
Selen je důležitým minerálem nejen pro ochranu štítné žlázy, ale také pro řadu enzymatických funkcí v těle. Dokáže se také navázat na rtuť. O metodě, využívající selen k detoxikaci rtuti, se můžeš dozvědět ve facebookové skupině Mercury Detox using the Selenium Method. I když je selen kritickou živinou a důležitým doplňkem při zatížení rtutí, osobně nevěřím, že jej lze použít k detoxikaci rtuti stejným způsobem, jako to dělá chelace.

4 . TRS
Systém odstraňování toxinů a kontaminantů (The Toxin and contaminant Removal System neboli TRS ) využívá nanočástice zeolitu (jílu) k zachycení a odstranění toxinů, jako je rtuť. Bohužel chybí vědecké důkazy o tom, zda má tento přístup nějakou relevantní hodnotu. TRS se také prodává pomocí víceúrovňového marketingu (MLM), což jej činí méně věrohodným. Někteří lidé hlásí zlepšení zdraví díky jeho používání. Není ale jisté, že to nejsou pouze lidé, kteří tento produkt sami prodávají. Někteří lidé neuvádějí žádné výhody plynoucí z jeho užívání nebo naopak uvádí negativní reakce na teto produkt. Vzhledem k tomu bych jeho použití nedoporučovala. Pokud by ses o něm chtěl(a) dozvědět více nebo si jej dokonce vyzkoušet, existují také facebookové skupiny věnované TRS. Přírodní zeolity mají možná určitý detoxikační potenciál, ale syntetické zeolity jsou podle mého názoru příliš experimentální.

5 . Glutathion
Glutathion je přirozeně vyráběn v těle pro detoxikační a další účely. Někdy však mohou určité genetické variace snížit jeho produkci, což může následně vést k toxicitě kovů. Kromě toho samotná toxicita rtuti snižuje glutathion. Doplňování glutathionu prostřednictvím doplňků je také často používaná strategie pro detoxikaci rtuti. Např. Chris Shade vyvinul řadu detoxifikačních produktů Quicksilver Scientific, plus má také mnoho videí na YouTube s přednáškami, které jsou skvělým zdrojem informací.

Musím ale dodat, že glutathion, konzumovaný jako doplněk, může být v žaludku jednoduše štěpen na aminokyseliny a poté neplní detoxikační funkci. Lipozomální glutathion pomůže dodávat glutathion přímo do buněk, tedy tam, kde je to potřeba. Mnohým jedincům s toxicitou rtuti tato metoda pomohla, jiní hlásí negativní účinky. U glutathionu, používaného nitrožilně, bylo také hlášeno mnoho zpráv o negativních účincích, touto metodou způsobených.

6. Eliminační protokol Dr. Klinghardta

Během protokolu doktora Dietricha Klinghardta se užívá řasa chlorella, koriandr a česnek, které by měly odvádět rtuť z těla. Dobré na tomto protokolu je, že je ryze přírodní, bez chemie. Jeho nevýhodou je, že uvedené potraviny zřejmě nedokážou navázat rtuť tak pevně, aby byly schopné ji včas vyvést z těla ven, a ve výsledku tak rtuť v těle spíše jen přemísťují.

Podpora těla při detoxikaci rtuti

Mezi doplňky, které pomáhají tělu překonat toxicitu rtuti, patří např. vitamín C (1000-1500 mg v jedné dávce, celkem 4x – 5x denně, ve formě askorbátu sodného nebo askorbátu vápennatého, s bioflavonoidy), vitamíny D3/K2, vitamín A, Vitamin E (alespoň 1000 IU d-alfa tokoferolu nebo přírodní směsi tokoferolů 1x denně. Vyhni se umělému dl-alfa tokoferolu). Vitamíny, rozpustné v tucích (ADEK), se vstřebávají s tukem, je tedy nutné je jíst s menším množstvím tuku. Dále je vhodné podle potřeby užívat vitamíny hydroxy-adenosil B12, benfotiamin (B1), p5p (B6), biotin, methylfolát (B9), a minerály jako hořčík (např. ve formě glycinát, malát, l-threonát, citrát, aspartát, vynech anorganické formy jako oxid, uhličitan a hydroxid. Vhodné je suplementovat dávku 200 – 400 mg elementárního hořčíku 2x denně, po probuzení a před spaním. Celkem tedy 400-800 mg hořčíku denně.), zinek (ve formě glycinát, orotát, pikolinát, citrát nebo karnosin, 1x denně v dávce 50 mg elementárního zinku. Někteří lidé jsou na zinek citliví a potřebují svou dávku navyšovat pomalu). Dále mohou být vhodné: molybden, chrom, jód, taurin, selen, SF722, koenzym Q10, esenciální mastné kyseliny či trávící enzymy. Zmínit musím také dodržování vhodné stravy či přímo některého z léčebných protokolů – např. bezkaseinové/bezmléčné diety, bezlepkové diety či stravy bez ryb a mořských plodů.

Před započetím jakékoliv chelace/detoxikace rtuti (tedy výše uvedených protokolů), je zapotřebí bezpečně odstranit amalgámové výplně (pouze zkušeným biologickým stomatologem). V opačném případě bude během chelace docházet k vyvazování rtuti z amalgámu a jejímu dalšímu uložení do těla. Návštěva konvenčního zubaře, který Ti vyvrtá plomby bez jakýchkoliv preventivních opatření nebo ochrany, může vést k vážným zdravotním následkům a důrazně ji nedoporučuji. Odstranění amalgámové výplně však MŮŽE být provedeno bezpečně a efektivně vyškoleným zubním lékařem.

Pečlivá a dlouhodobá detoxikace těžkých kovů, doplnění chybějících buněčných živin, oprava střevní dysfunkce a zlepšení detoxikace jater jsou klíčové části léčby otravy rtutí. Obnova prostředí ve střevě může zahrnovat antifungální byliny a léky, probiotika či glutamin. Ke zlepšení jaterních funkcí pomáhají koupele s Epsomskou solí či krémy se síranem hořečnatým.

Dále je vhodné pít dostatečné množství filtrované vody a tekutin, aby byla moč čistá. Chodit na stolici dvakrát denně, aby docházelo k co nejmenšímu zpětnému absorbování rtuti ze střeva do těla. Pro úpravu stolice můžeš zkusit konzumovat mletá lněná semínka nebo si vzít 1-2 150mg tobolky citrátu hořečnatého 2x denně či navýšit dávky vitamínu C (až na 8000 mg).

Co mám tedy dělat?
Ponoř se do toho. Čti si o této problematice, ptej se. Připoj se k facebookovým skupinám. Je to cesta velmi náročná, ale velmi důležitá. Jediný způsob, jak se posunout vpřed, je začít.

Pokud dáváš přednost knihám místo online zdrojů, kniha Mercury Poisoning: The Undiagnosed Epidemic je taky dobrým zdrojem informací. Provede Tě tématem toxicity rtutí a vysvětlí metodu Andyho Cutlera snadno srozumitelným způsobem.

Upozornění: identifikace problémů se rtutí a její detoxikace (nebo jakýkoli jiný druh otravy těžkými kovy) musí být prováděna VELMI opatrně a pod dohledem lékaře vyškoleného pro detoxifikaci kovů. Informace, které jsem nastínila v tomto blogu, jsou pouze moje poznatky které jsem získala na své vlastní cestě za zdravím. NEDOPORUČUJI detoxikaci od rtuti bez dohledu lékaře.

Přidej komentář

error: Obsah je chráněný.
%d bloggers like this: